Das Auktionshaus in Berlin Tempelhof

1041. Personen Rubens, Peter Paul

M E D A I L L E N,Personen Rubens, Peter Paul Silbermedaille 1977 (925 fein).  Zum 400. Geburtstag.  In Brief eingelegt.  40 mm.  20 g.

Silbermedaille 1977 (925 fein). Zum 400. Geburtstag. In Brief eingelegt. 40 mm. 20 g.

Medaillen
Katalogseite

  • Auktion: 165
  • Losnummer: 1041
  • Erhaltung: Polierte Platte
  • Schätzpreis: 30,00 €
  • Zuschlag: 22 €